Interim

Interim ICT management

Veranderen en vernieuwen: noodzaak en uitdaging voor bedrijven en organisaties. Niet altijd is hiervoor de juiste expertise aanwezig. Tijdelijk management kan dan een organisatie in een bepaalde fase van haar bestaan een beslissende stap voorwaarts helpen. Ebritec biedt interim-oplossingen in de volgende situaties:
Plotseling vertrek van de zittende manager
Langdurige afwezigheid door ziekte, ouderschap etc.
Overbrugging tot de komst van de permanente manager

Maar ook bij:

  • Afwending primaire bedreiging
  • Reddingsactiviteiten korte termijn
  • Afslankings- en herstructureringsoperatie
  • Overlevingsstrategie lange termijn

Enkele voorbeelden van veel voorkomende noodzakelijke ingrepen zijn:

  • Reductie van het aantal applicaties: heel veel organisaties hebben teveel applicaties in beheer. Dit is niet alleen inefficiënt maar levert in termen van beheer ook hoge kosten op.
  • Standaardisatie van Platforms: de organisatie dient te streven naar het reduceren van de variatie in platforms en de inrichting daarvan. Ook dit levert de nodige reductie in beheerkosten op en verhoogt bovendien de flexibiliteit.

Ebritec ICT Consultancy

  • Maturity Model: de ICT organisatie dient permanente meeting van onder andere klant tevredenheid en performance van de afdeling te implementeren. Dit om het groeipad naar een hoger dienstverleningsniveau te borgen.
  • Outsourcing: Waarbij taken of het hele ICT worden uitbesteed.
  • Kostentoerekening: Dit is een traject waarbij ICT de kosten veel directer zou moeten kunnen toerekenen aan de werkelijke gebruikers. Dit levert een efficiënter gebruik van middelen op bij de verschillende diensten.