Consultancy

Consultancy

Organisatie van het beheer

Onder begeleiding van onze consultants wordt er per fase een afgeronde stap gezet naar de volledige beheersing van de ICT binnen uw organisatie.
Afhankelijk van de opdracht is de werkwijze in het algemeen als volgt ingedeeld.

Fase 1

De analyse fase geeft aan de hand van het onderzoek een duidelijk beeld van de aan te pakken knelpunten. Deze fase wordt afgerond met aanbevelingen voor de aanpak van de aangetroffen problematiek en / of de wijzigingen op basis van de bedrijfsfilosofie.

Fase 2

De aanbevelingen en wijzigingen die naar voren zijn gekomen in de vorige fase worden in samenwerking met de betrokkenen, verwerkt tot een definitief plan van aanpak. Dit plan vormt de basis voor het uitvoeren van het project ter verbetering c.q. reorganisatie van de afdelingen.

Fase 3: Borging van het proces

De borging van het proces start idealiter parallel aan fase 2.. Met de ITIL methodiek als basis, zullen de verkregen gegevens en de aangebrachte wijzigingen worden geborgd ter ondersteuning van de exploitatie.

Het proces voorziet in de inrichting van de organisatie op strategisch, tactisch en operationeel niveau. En beschrijft het niveau van de dienstverlening (SLA’s) aan de organisatie (klant).

Tijdens het doorlopen van de verschillende fasen stuiten we op zaken die tot kostenbesparing kunnen lijden. Wij zijn instaat door de up to date kennis van de markt uw leveranciers contractbeheer te optimaliseren en te borgen in en daar toe samengesteld proces.